התנועה להצלת ירושלים היהודית

ב-1967 החליטה ממשלת ישראל לספח לשטחה הריבוני של ירושלים 28 כפרים פלסטיניים, שמעולם לא היו שייכים לירושלים אלא למחוזות הגדה המערבית. הכללת כ-200,000 תושבי הכפרים הפלסטיניים האלה בירושלים מהווה פגיעה קשה במרכיבים החיוניים ביותר לשגשוגה של ירושלים הבירה – בביטחון, במאזן הדמוגרפי וברמת החיים והכלכלה. האירועים האלימים בירושלים, שהתעצמו בספמטבר 2015, ממחישים ביתר שאת את הצורך לתקן לאלתר את ההחלטה השגויה הגורמת נזק כבד לבירת ישראל ולמדינת ישראל.

רוב הציבור הישראלי ובכללו רוב הציבור היהודי תומך בהיפרדות מהכפרים הערביים שסופחו ב-1967. כדי להעניק ביטוי לציבור עצום זה וכדי להביא לתיקון הטעות ההיסטורית מ-1967, קמה "התנועה להצלת ירושלים היהודית".

להגשמת המטרה הזאת התנועה מציעה תוכנית לאומית, שאלה עיקריה:

1. רוב הכפרים הערביים הפלסטיניים שסופחו לירושלים ב-1967, יוצאו משטחה הריבוני של ירושלים.

2. בין הכפרים הערביים לבין ירושלים תוקם לאלתר גדר ביטחון רצופה, שתפריד את השכונות היהודיות מהאיזורים הפלסטיניים ותהיה מחוברת לגדר ההפרדה הקיימת בין ישראל וגושי ההתיישבות לבין שאר יהודה ושומרון.

3. צה"ל וזרועות הביטחון האחרות ייכנסו ויפעלו בכפרים שיוצאו מירושלים – בדיוק באופן שבו הם פועלים כיום בכפרים ובאזורים שבגדה המערבית.

4. המצב בירושלים המזרחית , בעיר העתיקה  ,באגן הקדוש ובשכונות  היהודיות שנבנו לאחר מלחמת ששת הימים יישאר על כנו

5. יוצאו מתחומי ירושלים כ- 200,000 פלסטינים. היהודים יהוו יותר מ-80% מכלל תושבי העיר, ושיעור הפלסטינים יקטן לפחות מ-20%, במקום קרוב ל 40% כיום.

6. תוקף תעודת התושב הישראלית של 200,000 הפלסטינים האלה יפקע, ויוסר הנטל הכלכלי הכבד, שהכללת הכפרים האלה בירושלים הטילה עד כה על משלם המסים והארנונה הישראלי – כ-2-3 מיליארד ש"ח לשנה, ולפי האומדן – כ-75 מיליארד ש"ח (במחירי 2015) מאז 1967.

7. הַכְּנֶסֶת תחוקק את החוקים הדרושים להבטיח את בטחונה וצביונה היהודי של העיר, על פי היעדים שלעיל, ובראשם תיקון חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל.