סרטון ההסברה הרשמי של "התנועה להצלת ירושלים היהודית" ממחיש ומסביר את תולדות הסיפוח של 22 הכפרים הפלשתינים שסופחו לירושלים ב-1967 ואינם חלק מירושלים, ואת המשמעויות הבטחוניות, הדמוגרפיות והכלכליות של המשך סיפוח זה. הסרטון מציג את התכנית המוצעת על ידי התנועה להפרדת כפרים אלה ולהצלתה של ירושלים היהודית.