כמה פיגועים ע"י מחבלים מג'בל מוכבר ומ-22 הכפרים שמעולם לא היו ירושלים נדרשים כדי לשכנע את ממשלת ישראל לקבל החלטה להקים גדר הפרדה בכדי לשמור על בטחון תושבי ירושלים ולהציל את ירושלים היהודית?

 

לכתבה: