גם 7 מליארד שקל לא יושיעו את ירושלים היהודית אם 22 הכפרים הפלשתינים לא ינותקו מן העיר. ירושלים תמשיך להידרדר מאשכול 4 ל-3.

לכתבה:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4926729,00.html