הסתכלו על העיר הזאת – האם זאת עיר מאוחדת? האם כך אמורה להיראות בירת ישראל?

ירושלים היא אכן בירתנו, ותישאר כזאת, חזקה ומאוחדת, ללא השכונות הפלסטיניות שמסכנות אותה!