החזון הציוני מצריך ירושלים יהודית. 310 אלף תושבים פלסטינים מסכנים את החזיון הציוני.

בכדי לשמור על ירושלים יהודית וציונית, אנחנו חייבים להגיע לפתרון מדיני בו עסאוויה, סוואחרה וכפרים פלסטיניים אחרים יוצאו מחוץ לירושלים.