נתונים חדשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שרמת העוני של ירושלים עולה, וכעת המדד החברתי-כלכלי של הבירה הוא מתחת לממוצע.
כמה מתוך זה, לדעתכם, "בזכות" 22 הכפרים הפלסטינים שבמזרח ירושלים?
האם זאת הבירה שלנו, ענייה ומוחלשת?

לדוח המלא:

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201624330