אל"מ במיל' ד"ר שאול אריאלי התנועה להצלת ירושלים היהודית על פעילות התנועה סיור מיוחד שמטרתו להבין כיצד התקבלו ההחלטות במלחמת ששת הימים תוך עמידה על נקודות החיכוך בינינו לבין הכפרים הפלסטינים במזרח ירושלים