יום ירושלים והאוכלוסייה הערבית. מאיר קראוס, מנהל מכון ירושלים לחקר ישראל. חיים רמון, איש המטה להצלת ירושלים היהודית.