אם תפתחו את המפה, תוכלו למצוא את ירושלים. אבל האם תמצאו את שועפט? צור באהר? ג'בל מוכבר? האם הן חלק מירושלים שלנו? אלה, ועוד 19 כפרים ערביים כמותם, לא היו חלק מירושלים לפני שסופחו ב-67, מתגוררים בהם 200,000 פלסטינים שאינם אזרחי מדינת ישראל.

התנועה להצלת ירושלים היהודית פועלת להפרדת הכפרים האלה מירושלים, כדי לבסס רוב יהודי בבירת ישראל ולמנוע אסון דמוגרפי!
הצטרפו אלינו לסיורים בירושלים כדי להכיר מקרוב את השכונות הללו, ולראות במו עיניכם כיצד נוכל להציל את ירושלים היהודית.