ביום העיון בנושא ירושלים שנערך במכון למחקרי בטחון לאומי, מסביר ד"ר שאול אריאלי שערביי 22 הכפרים שבמזרח ירושלים אינם מזדהים ולעולם לא יזדהו כישראלים. למעשה, בכל הזדמנות הם מפגינים את הנאמנות המוחלטת לרשות הפלסטינית. מסיבות מדיניות ובטחוניות, בין אם בהסכם או בלי, חייבים להפריד את 22 הכפרים הפלסטיניים מירושלים היהודית.