60% מילדי ירושלים פלסטינים. אנחנו משלמים על ההשכלה שלהם, אותה מנחה מערכת החינוך המסיתה של הרשות הפלסטינית.
אנחנו משלמים על התשתיות שלהם, שגוררות את כל ירושלים למטה, מתחת לקו העוני.
אין סיבה לקרוא למקומות האלה "ירושלים".