ביום העיון במכון למחקרי בטחון לאומי, אמר חיים רמון שאין תכניות טובות, אבל התכניות שמנסות לשמר בירושלים סטטוס קוו רעות במיוחד.
הסטטוס קוו בירושלים אלים ומסוכן. כל מאמץ פעיל לשמר אותו פועל נגד האוכלוסיה היהודית של העיר.