האם אתם קוראים ליריחו ירושלים? או לרמאללה? ודאי שלא. אז למה צור באהר? למה ג'בל מוכבר?

אין בכפרים הללו יהודים, אין קברי צדיקים, אין כל קשר בינם לבין ירושלים, לא של פעם ולא של היום. יש שם 200,000 פלסטינים שמהווים סכנה בטחונית ודמוגרפית כל עוד הם מסופחים לירושלים שלנו.