לקראת יום ירושלים ערכה התנועה להצלת ירושלים היהודית סיור לתושבי הגבעה הצרפתית בקו ההפרדה המוצע על ידי התנועה בהנחיית ד"ר שאול אריאלי. התנועה מזמינה את תושבי ירושלים לקיים חוגי בית והסברה לתכנית. תומכים המעוניינים לקיים חוג בביתם מוזמנים לפנות באמצעות הטופס.

  • Photo by Assaf Shilo/Israel Sun 02-06-2016