לקראת יום ירושלים החל השנה ב-4/6/16 תצא התנועה להצלת ירושלים היהודית קמפיין הסברה "ביום ירושלים מצילים את ירושלים היהודית" .

בקמפיין יודגש כי הכפרים שסופחו לירושלים אחרי מלחמת ששת הימים ואינם ירושלים, כמו ג'אבל מוכאבר ,מחנה פליטים שואפט, צור באחר וקלנדיה אינם ירושלים שלנו.

בכפרים האלו גרים 200,000 פלשתינים המהווים איום בטחוני, דמוגרפי, וכלכלי על עתידה של ירושלים היהודית.

התנועה תחדד באמצעות סיורים ומסע הסברה תקשורתי את האמת מאחורי "אחדותה" של ירושלים כפי שהיא מוצגת על ידי ראש הממשלה וראש העיר ירושלים ותבהיר את הצורך בתיקון חוק יסוד ירושלים שיאפשר את ניתוקם של כפרים אלה מירושלים ויאפשר בניית גדר הפרדה וכניסת צה"ל לכפרים שלא יהיו בריבונית ישראלית ויאפשר הקטנת האיום הבטחוני והדמוגרפי באופן משמעותי.

אם ברצונכם להצטרף לפעילות ולסיורים, אנא מלאו את טופס ההצטרפות באתר.