ירושלים – נתוני בסיס

כללי

 1. שטח מוניציפאלי- 126.4 קמ"ר (מעבר לקו הירוק 70.5 קמ"ר)
 2. תושבים- 829 אלף. מתוכם 307,600 ערבים.
 3. יהודים- 65% חרדיים, דתים , מסורתיים.
 4. הגירה בין ישובית- 7,400 – (שלילית)
 5. גדול אוכלוסייה-14,560 (7.5%)
 6. תקציב העירייה- 5,730,447,000

 מזרח ירושלים (70,5 קמ"ר)

 1. 12 שכונות יהודיות גדולות- 198,565 (נבנו על 35 קמ"ר שהופקעו עלידי המדינה)
 2. 28 כפרים ושכונות ערבייים- 296,719

עיר עתיקה (871 דונם)

 1. 28 אלף ערבים מוסלמים
 2. 6 אלפים ערבים נוצרי
 3. אלפיים ארמנים
 4. 6 אלפים יהודים

השוואה בין האוכלוסייה היהודית והערבית

 1. תושבים מותנים ולא אזרחים (כ-20 אלף אזרחים)
 2. מופרדים חלקית (חמישית מהאוכלוסייה מחוץ לחומה)
 3. החרמת הבחירות המוניציפאליות (1.7% ב-2008, 0.8% ב-2013)
 4. מערכת חינוך נפרדת וחסרה (ללא בגרות ישראלית, 40% נשירה, חוסר של 1,000 כיתות לימוד, 10 גני טרום  חובה)
 5. תחבורה ציבורית נפרדת
 6. סקטורי תעסוקה שונים
 7. אזורי בילוי וסחר נפרדים
 8. עניים יותר (85% מהילדים מתחת לקו העוני)
 9. תקציב – 90/10
 10. שירותים – טיפות חלב: 4/45, דואר 9/42, צפיפות לנפש 20/12, אחוזי בניה 50/125, לשכות רווחה:3/18

מכשול

 1. 142 ק"מ. 2 פרצות(ממזרח לכוון מעלה אדומים, ובדרום ירושלים)
 2. 3 מעברים גדולים: קלנדיה מצפון, הזיתים ממזרח, רחל מדרום. ועוד מעברים מקומיים.

היבטים משפטיים

 1. ב 5 בדצמבר 1949 הכריז דוד בן גוריון על ירושלים כבירת מדינת ישראל
 2. ב 27 ביוני התקבל בכנסת החוק לתיקון "פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 11) תשכ"ז 1967", שהוסיף לפקודה זו את סעיף 11ב, הקובע: "המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בכל שטח של ארץ ישראל שהממשלה קבעה בצו". מכוח סעיף זה הוציאה הממשלה למחרת את "צו סדרי השלטון והמשפט (מס' 1) תשכ"ז 1967", שקבע כי השטח של ארץ ישראל המתואר בתוספת לצו, הוא "שטח שבו חלים המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה".
 3. "חוק יסוד ירושלים: בירת ישראל, 1980".
 4. 161 המדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל (כולל 82 מדינות שיש להן נציגות דיפלומטית בישראל) אינן מכירות בשלטון ישראל על מזרח ירושלים ובאיחוד העיר.
 5. ב 25 בינואר 1999 "חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), תשנ"ט 1999". סעיף 2 לחוק קובע כי "החלטת ממשלה לפיה המשפט, השיפוט והמינהל, לא יחולו עוד על שטח, טעונה אישור של הכנסת בהחלטה שתקבל ברוב חבריה". סעיף 3 קובע כי "החלטת ממשלה שאושרה על ידי הכנסת, כאמור בסעיף 2, טעונה גם אישור במישאל עם, שיתקבל ברוב הקולות הכשרים של המשתתפים במישאל". ברור אפוא שלא ניתן להחזיר שטחים שהמשפט הישראלי הוחל עליהם, כגון מזרח ירושלים, אלא אם כן תאושר החלטת הממשלה בעניין זה ברוב קולות, הן בכנסת והן במישאל עם.
 6. וב 1993 אושר הסטטוס קוו ההיסטורי בהסכם היסוד בין "הכֵּס הקדוש" (האפּיפיוֹרוּת) לישראל. (בשנת 2000 גם אש"ף הגיע להסכם עם "הכס הקדוש".)
 7. בהסכם השלום עם ירדן (אוקטובר 1994) התחייבה ישראל להעניק לירדן מעמד מועדף במקומות הקדושים לאיסלאם כאשר ייכון הסדר קבע בינה לבין הפלסטינים: "[…] ישראל מכבדת את תפקידה המיוחד והקיים של הממלכה ההאשמית של ירדן במקומות קדושים מוסלמיים בירושלים. בשעה שייערך המשא ומתן על מעמד הקבע, תעניק ישראל עדיפות גבוהה לתפקיד הירדני ההיסטורי במקומות קדושים אלה".

מקומות קדושים

 1. חקיקת "חוק השמירה על המקומות הקדושים תשכ"ז 1967". העיקרון הבסיסי המקובל במדיניות ישראל לגבי המקומות הקדושים נקבע בסעיף 1 לחוק, לאמור: "המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות הקדושים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות". החוק אינו מגדיר מהו מקום קדוש. המחוקק הישראלי חזר על הוראות אלה ב"חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, 1980".בהר הבית הותרה כניסת יהודים אך נאסר עליהם להתפלל שם, וניהול כל ההר נותר בידי הוַוקְף המוסלמי
 2. הרבנות הראשית והפוסקים החשובים קבעו בשנת 1967 כי מפאת אי היכולת להגדיר במדויק את מקומו של המקדש במיתחם, ומחמת החשש מטומאת המת, אל לו ליהודי להיכנס למיתחם הקיים. יחד עם זאת, יותר ויותר רבנים במחנה הדתי לאומי סבורים היום כי חלקים מאתר הר הבית, כמו למשל ההרחבות של המלך הורדוס מדרום וממזרח (הקרויות "אורוות שלמה"), מותרים לגישת יהודים.

ההצעה לירושלים יהודית

כללי

 1. הפרדה בין מערב העיר+השכונות היהודיות במזרח ירושלים + ירושלים המזרחית משאר השכונות הערביות (ראה מפה)
 2. שינוי גבולות העיר
 3. שינוי בתוואי הגדר

נתונים

ירושלים היהודית (106 קמ"ר)

 1. 532 אלף יהודים (81%)
 2. 123 אלף ערבים

שכונות ערביות שבתוך החומה כיום (21 קמ"ר)

132 אלף ערבים (ישנם כמה מאות יהודים בפיזורים שונים)

שכונות ערביות שמחוץ לחומה הקיימת (4.5 קמ"ר)

42 אלף ערבים.